HTML Color Codes

HTML Color Picker
  Selected Color:

  HTML / CSS Color Chart


  Color Name Color Hex Code R,G, B
  white #FFFFFF 255,255,255
  black #000000 0,0,0
  red #FF0000 255,0,0
  blue #0000FF 0,0,255
  green #008000 0,128,0
  yellow #FFFF00 255,255,0


  Color Name Color Hex Code R,G, B
  gold #FFD700 255, 215, 0
  silver #C0C0C0 192,192,192
  bronze #CD7F32 205,127,50
  brass #B5A642 181, 166, 66
  copper #B87333 184, 115, 51
  platinum #E5E4E2 229, 228, 226
  emerald #50C878 80,200,120
  ivory #FFFFF0 255,255,240


  Color Name Color Hex Code R,G, B
  orange #FFA500 255,165,0
  avocado #B2C248 178, 194, 72
  apricot #FBCEB1 251, 206, 177
  plum #DDA0DD 251, 206, 177
  peach #FFDAB9 255,218,185
  blueberry #0041C2 0, 65, 194


  Color Name Color Hex Code R,G, B
  antiquewhite #FAEBD7 250,235,215
  aqua #00FFFF 0,255, 255
  azure #F0FFFF 240,255,255
  darkmagenta #8B008B 139,0,139
  fuchsia #FF00FF 255,0,255
  darkorange #FF8C00 255,140,0
  midnightblue #191970 25,25,112
  limegreen #32CD32 50,205,50
  blueviolet #8A2BE2 138,43,226
  yellowgreen #9ACD32 154,205,50
  greenyellow #ADFF2F 173,255,47
  darkgoldenrod #B8860B 184,134,11
  indianred #CD5C5C 205,92,92
  peru #CD853F 205,133,63
  darksalmon #E9967A 233,150,122
  palegoldenrod #EEE8AA 238,232,170
  deeppink #FF1493 255,20,147
  orangered #FF4500 255,69,0
  lightpink #FFB6C1 255,182,193
  navajowhite #FFDEAD 255,222,173
  floralwhite #FFFAF0 255,250,240
  olive #808000 128,128, 0
  navy #000080 0,0, 128
  teal #008080 0,128, 128
  lime #00FF00 0,255, 0
  steelblue #4682B4 70,130,180
  maroon #800000 128,0, 0
  olive #808000 128,128,0
  sienna #A0522D 160,82,45
  firebrick #B22222 178,34,34
  indianred #CD5C5C 205,92,92
  orchid #DA70D6 218,112,214
  crimson #DC143C 220,20,60
  lavender #E6E6FA 230,230,250
  khaki #F0E68C 240,230,140
  magenta #FF00FF 255,0,255
  coral #FF7F50 255,127,80
  pink #FFC0CB 255,192,203
  bisque #FFE4C4 255,228,196
  seashell #FFF5EE 255,245,238
  snow #FFFAFA 255,250,250
  cyan #00FFFF 0,255,255
  forestgreen #228B22 34,139,34
  indigo #4B0082 75,0,130
  slategray #708090 112,128,144
  lawngreen #7CFC00 124,252,0
  aquamarine #7FFFD4 127,255,212
  maroon #800000 128,0,0
  purple #800080 128,0,128
  gray #808080 128,128,128
  skyblue #87CEEB 135,206,235
  palegreen #98FB98 152,251,152
  lightblue #ADD8E6 173,216,230
  rosybrown #BC8F8F 188,143,143
  chocolate #D2691E 210,105,30
  tan #D2B48C 210,180,140
  violet #EE82EE 238,130,238
  honeydew #F0FFF0 240,255,240
  sandybrown #F4A460 244,164,96
  wheat #F5DEB3 245,222,179
  beige #F5F5DC 245,245,220
  whitesmoke #F5F5F5 245,245,245
  linen #FAF0E6 250,240,230
  fuchsia #FF00FF 255,0, 255
  tomato #FF6347 255,99,71
  moccasin #FFE4B5 255,228,181
  springgreen #00FF7F 0,255,127
  chartreuse #7FFF00 127,255,0
  brown #A52A2A 165,42,42
  palevioletred #DB7093 219,112,147


  Instagram Color Codes, Instagram Colors, Instagram logo Color Codes
  Color Name Color Hex Code R,G, B
  Royal Blue #405DE6 5,10,230
  Blue #5B51D8 88,81,216
  Royal Purple #833AB4 131,58,180
  Dark Pink #C13584 193,53,132
  Medium Red Violet #E1306C 225,48,108
  Torch Red #FD1D1D 253,36,76
  Flamingo #F56040 88,81,216
  Crusta #F77737 247,119,55
  Yellow Orange #FCAF45 252,175,69
  Salomie #FFDC80 255,220,128


  facebook Color Codes, facebook Colors, facebook logo Color Codes
  Color Name Color Hex Code R,G, B
  San Marino #4267B2 66,103,178
  White #FFFFFF 255,255,255


  google Color Codes, google Colors, google logo Color Codes
  Color Name Color Hex Code R,G, B
  Cornflower Blue #4285F4 66,133,244
  Punch #DB4437 219,68,55
  Selective Yellow #F4B400 244,180,0
  Salem #0F9D58 15,157,88


  twitter Color Codes, twitter Colors, twitter logo Color Codes
  Color Name Color Hex Code R,G, B
  Dodger Blue #1DA1F2 29,161,242
  Woodsmoke ##14171A 20,23,265
  Dark Gray #657786 101,119,134
  Pale Sky #AAB8C2 170,184,194
  Mystic #E1E8ED 225,232,237
  Light Mystic #F5F8FA 245,248,250